A1 4+1
POšALJI UPIT

Površina: 55 m2   Broj soba: 2   Max. broj osoba: 4
A2 4+1
POšALJI UPIT

Površina: 55 m2   Broj soba: 2   Max. broj osoba: 4
A3 2+2
POšALJI UPIT

Površina: 45 m2   Broj soba: 1   Max. broj osoba: 3
A4
POšALJI UPIT

Površina: 45 m2   Broj soba: 1   Max. broj osoba: 3